Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pod pojęciem upadłości konsumenckiej kryje się redukcja albo częściowe lub całkowite umorzenie zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Można ją ogłosić, jeżeli zaistnieje niezawiniona niewypłacalność takiej osoby.


Dzięki tej specjalnej procedurze sądowej można oddłużyć te osoby, które nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Pod koniec 2014 roku została wprowadzona nowelizacja prawa upadłościowego, a następne zmiany były wprowadzone 24 marca 2020 roku. Celem tych modyfikacji było częściowe złagodzenie ograniczających przepisów prawnych w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Efekty owych zmian dały się szybko zauważyć, ponieważ już po wprowadzeniu pierwszej nowelizacji znacznie wzrosła liczba wpływających wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Druga zmiana przyniosła jeszcze większy wzrost postępowań zakończonych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.


Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przeznaczonym tylko dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Warunkiem, żeby móc ją ogłosić, jest niewypłacalność, która w świetle prawa rozumiana jest jako okres co najmniej 3 miesięcy, podczas których dana osoba nie może uregulować swoich zobowiązań finansowych. O niewypłacalności konsumenta mówimy, kiedy jego miesięczne wynagrodzenie jest na tyle niskie, że nie starcza na pokrycie wydatków koniecznych na spłatę lub utrzymanie długów.

Istotną zmianą z 2020 roku jest fakt, iż obecnie sądy nie oddalają wniosków o upadłość osób, które same umyślnie doprowadziły do swojego zadłużenia oraz takich, których niewypłacalność jest spowodowana rażącymi zaniedbaniami. Wcześniej takie wnioski były oddalane przez sądy. Dzisiaj nawet jeśli niewypłacalność konsumenta nie jest spowodowana wypadkami losowymi takimi jak np. ciężka choroba albo utrata pracy, a jest jedynie wynikiem nieprzemyślanego korzystania z pożyczek i kredytów, może on skorzystać z tej możliwości i wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


Po co ogłasza się upadłość konsumencką?

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta, który jest niewypłacalny, a więc nie potrafi poradzić sobie z samodzielną spłatą zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Oddłużenie może polegać na zaspokojeniu wierzycieli (np. z majątku dłużnika, syndyk może na poczet spłaty zobowiązań sprzedać jego nieruchomości i ruchomości) albo na umorzeniu części lub całości długów.


Jak to zrobić?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, trzeba najpierw napisać odpowiedni wniosek i złożyć go w sądzie. Może to zrobić zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Niezbędne jest również uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł. Jeżeli nie wiemy, jak zabrać się do pisania takiego wniosku i gubimy się w formalnościach związanych z ogłaszaniem upadłości konsumenckiej, warto skorzystać z pomocy naszej firmy, która od dawna zajmuje się zarówno obsługą przedsiębiorstw w zakresie windykacji wierzytelności, jak i pomocą w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej.

We wniosku należy uzupełnić rubryki, w które trzeba wpisać informacje dotyczące: posiadanego majątku z szacunkową wyceną (musimy uwzględnić zarówno posiadane    nieruchomości, jak i ruchomości), informacje o posiadanych środkach pieniężnych (tych w gotówce oraz na kontach bankowych i lokatach), listę wierzycieli z informacjami o tym, jakie posiadamy wobec nich długi oraz dowody, które potwierdzają istnienie długów i niewypłacalność dłużnika, zaświadczenie o zarobkach oraz dokumenty potwierdzające brak dochodów.