Wywiad gospodarczy

Inwest Inkaso daje klientom możliwość sprawdzenia wiarygodności podmiotów gospodarczych oraz uzyskania szeregu informacji o badanym przedsiębiorstwie. Dzięki wcześniejszemu sprawdzeniu potencjalnego kontrahenta można uniknąć wielu kłopotów z nierzetelnymi dłużnikami.

1.Weryfikacja wiarygodności w bazach i rejestrach dłużników – pozwala stwierdzić czy badany podmiot gospodarczy widnieje jako dłużnik innych wierzycieli w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej oraz bazach innych firm windykacyjnych i Giełd Wierzytelności. Obecność podmiotu w tego typach rejestrze może świadczyć o trudnej kondycji finansowej lub niewypłacalności.


2.Sprawdzenie danych rejestrowych podmiotu

  • NIP, Regon
  • Nazwa podmiotu, imiona, nazwisk
  • Dane siedziby firmy
  • Data powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności
  • Profil działalności, forma prawna
  • Organ rejestrowy/ ewidencyjny, nazwa rejestru / ewidencji i numer rejestrowy / ewidencyjny


3.Weryfikacja poszczególnych zmian zachodzących w przedsiębiorstwie pod kątem wspólników oraz zarządu firmy
4.Powiązania i zależności pomiędzy innymi podmiotami
5.Ustalenie pozycji na rynku wśród innych przedsiębiorstw


Należy na pewno podkreślić, iż żaden wywiad gospodarczy nie jest w stanie całkowicie dać odpowiedź w jakiej kondycji finansowej znajduje się dany podmiot. Natomiast uzyskane dane zazwyczaj w sposób znaczący ujawniają ewentualne zagrożenia z jakimi można się spotkać.

 

praca biurowa, komputerowa