Monitoring płatności

Korzystając z naszych usług klienci mogą liczyć na monitoring płatności.

diagram

Najistotniejszym celem działań pozostaje przywrócenie regularności w płatnościach opóźnionych nawet o kilka dni. Czynności wykonywane w ramach monitoringu przybierają łagodny charakter. Prowadzone są w formie kontaktu telefonicznego dlatego wiodącą technologią pozostaje Contact Center. Co bardzo istotne, skuteczność kontaktu z klientem na tym etapie wynosi niemalże 100%. Z tej przyczyny tak ważne jest posiadanie odpowiedniego know-how oraz wypracowanych zasad postępowania już od pierwszej fazy kontaktu. Nawiązanie współpracy z Inwest Inkaso to gwarancja wykorzystania monitoringu należności w maksymalnie skuteczny sposób.

Stosowane narzędzia:

 • kontakt telefoniczny
 • wiadomości głosowe
 • wiadomości tekstowe
 • spersonalizowane wezwania do zapłaty

 

praca konsultantki telefonicznej

 

Celem Programu Monitoringu Płatności INWEST INKASO jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych. Jest on najskuteczniejszym sposobem zapewnienia płynności finansowej poprzez zapewnienie terminowości spłat zobowiązań. Polega na stałej, profesjonalnej i bezkonfliktowej kontroli płatności faktur , od momentu ich wystawienia do dnia zapłaty. Systematyczny kontakt pracowników INWEST INKASO z płatnikiem zapewnia regularność spłat, ogranicza ryzyko poniesienia poważniejszych strat finansowych oraz pozwala wykryć nieprawidłowości, które mogły wystąpić w procesie sprzedaży. Podejmowane przez nas działania polegają na stałym podtrzymywaniu komunikacji z kontrahentami, od momentu realizacji dostawy/usługi do momentu uregulowania należności lub znacznego przekroczenia jej terminu zapłaty.
W celu ułatwienia kontrolowania procesu spłaty należności, stworzony został przez nas niezwykle wygodny program Monitoring System , który zapewnia cykliczny przekaz danych, w skład których wchodzą informacje o wystawionych fakturach, ich spłatach oraz danych identyfikacyjnych i teleadresowych Płatnika. W przypadku pełnej automatyzacji systemu MONITORINGU z systemem Klienta, dane przesyłane są od Klienta raz dziennie w godzinach nocnych. Przekaz danych odbywa się w bezpiecznym protokole ssl.

 

Korzyści płynące ze współpracy z nami na tym etapie:

 • Przyspieszenie spływu należności - dłużnik utrwala sobie informację o konieczności spłaty zobowiązania i traktuje je priorytetowo.
 • Ograniczenie ryzyka poniesienia większych strat oraz oddania sprawy do windykacji.
 • Zwiększenie skuteczności windykacji - system monitoringu pozwala na wczesne wykrycie sygnałów, będących przesłanką do rozpoczęcia procedury windykacyjnej.
 • Szybkie wykrycie zakłóceń, które mogą nastąpić w procesie sprzedaży.
 • Ograniczenie do minimum nakładu pracy i czasu poświęconego na samodzielne monitorowanie wierzytelności przez pracowników Klienta, dzięki programowi MONITORINGU
 • Indywidualne dobranie do specyfiki Klientów harmonogramu kontaktów z kontrahentami objętymi usługą.


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie i uzależniony od:

 • Przewidywanej wartości faktur przekazanych do monitoringu.
 • Przewidywanej liczby Klientów objętych usługą monitorowania.
 • Przewidywanej średniej ilości faktur przekazanych do monitoringu.


W skład negocjowanej ceny wchodzą koszty: prowizji od obrotu przekazanego do monitoringu, udostępnienia w ramachumowy pieczęci prewencyjnej i dostosowania systemów IT (jednorazowa opłata).

 

MONITORING POJEDYNCZYCH FAKTUR

Celem usługi monitoringu wybranych płatności jest ekspresowe zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych. Są to działania informacyjne, mające na celu skłonienie kontrahenta do zapłacenia w terminie i przyspieszenie spływu należności.

Korzyści płynące ze współpracy z nami na tym etapie:

 • Przyspieszenie spływu należności - dłużnik utrwala sobie informację o konieczności spłaty zobowiązania itraktuje je priorytetowo.
 • Ograniczenie ryzyka poniesienia większych strat oraz oddania sprawy do windykacji.
 • Szybkie wykrycie zakłóceń, które mogą nastąpić w procesie sprzedaży.
 • Przekazywanie nam spraw za pomocą WYGODNEJ DLA PAŃSTWA FORMIE

 

PIECZĘĆ PREWĘCYJNA

 • Dostępna w dwóch formach: mechanicznej i elektronicznej.
 • Przez okres obowiązywania umowy, Klient może wykorzystywać pieczątkę na wystawianych przez siebiefakturach, notach odsetkowych i innych dokumentach, potwierdzających wierzytelności lub stanowiącychwezwania do zapłaty istniejących i wymagalnych wierzytelności.
 • Oznakowanie dokumentacji profesjonalną pieczęcią prewencyjną, która oznacza współpracę zwyspecjalizowanym podmiotem, który stale monitoruje spływ należności.
 • Korzystanie z takiego rozwiązania ma duży wpływ na terminowość regulowania faktur i w skuteczny sposóbredukuje ilość faktur niezapłaconych w terminie.
 • Informacja ta uświadamia kontrahentom fakt, że w przypadku, gdy zobowiązanie nie zostanie uregulowane wterminie, sprawę przejmie INWEST INKASO ., którego zadaniem będzie skuteczne odzyskanie wierzytelności.
 • Zwiększenie dyscypliny finansowej dłużników.
 • Możliwość wyboru wielkości i koloru pieczątki w zależności od Państwa potrzeb.