Usługi windykacyjne

Usługi windykacyjne świadczone przez Inwest Inkaso mają na celu odzyskanie należności w możliwie szybkim terminie. Zakres podejmowanych przez nas czynności zależy od charakteru sprawy. Możemy zaproponować windykację polubowną, podczas której kładziemy nacisk przede wszystkim na możliwość nawiązania dobrej komunikacji, a także windykację terenową polegającą na osobistej wizycie naszego pracownika terenowego pod adresem wskazanym przez dłużnika. Oferujemy również reprezentację w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych dotyczących dochodzenia należności.

Uzupełnieniem naszych usług jest stała i bezkonfliktowa kontrola płatności faktur. Umożliwia wykrycie nieprawidłowości występujących w procesie sprzedaży i ogranicza ryzyko poniesienia poważnych strat finansowych. Polega na systematycznym kontakcie pracowników Inwest Inkaso z płatnikiem. Monitoring płatności jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zapewnienie płynności finansowej.

 

kobieta o piwnych oczach

 

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje ochronę ich interesów oraz reprezentację przed sądami i organami administracji. Realizowana jest w formie stałej współpracy długofalowej lub doraźnej pomocy w razie zaistnienia określonego problemu prawnego. Obsługujemy podmioty gospodarcze, spółki prawa handlowego, organy administracji publicznej i osoby fizyczne w zakresie różnych dziedzin prawa.

Świadczymy następujące usługi prawne:

  • porady prawne,
  • prowadzenie spraw,
  • przygotowanie pism, umów, oświadczeń itp.,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja przed sądami, organami administracji, komornikami itp.,
  • negocjowanie umów.