Odzyskiwanie długów w ramach windykacji polubownej

Nasza firma oferuje usługi związane z windykacją polubowną, pozwalające na skuteczne odzyskiwanie długów w całości. Biorąc pod uwagę specyfikę branży, proponujemy nawiązanie współpracy w maksymalnie uproszczonym, a przez to sprawnym systemie działania. Zlecone sprawy w całości przekazywane będą do procesu windykacji drogą elektroniczną.

 

Wizyta windykatora

Interwencja w miejscu zamieszkania/siedzibie dłużnika, odbywa się niezwłocznie po uzyskaniu danych sprawy. Nie ograniczamy ilości wizyt u dłużnika – pracujemy, do chwili osiągnięcia zamierzonego celu, czyli odzyskania zleconej należności.

W zależności od skomplikowania sprawy, nasi inspektorzy dostarczają wezwania, uczestniczą w negocjacjach, zawierają ugody, odbierają oświadczenia o uznaniu długu, dokonują uproszczonego wywiadu środowiskowego. Ponadto – na życzenie Klienta – inspektorzy pobierają gotówkę, a także wpłaty za pomocą terminali płatniczych.

 

Proces polubowny polega na dobraniu najodpowiedniejszych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności umożliwiających odzyskanie należności w maksymalnie krótkim czasie.

Wszystkie osoby, które chcą odzyskać swoje należności za pomocą polubownej windykacji, zachęcamy do kontaktu z nasza firmą. Z chęcią omówimy szczegóły zlecenia.

 

znak rozejmu

 

Proces polubowny to postępowanie, w którym wykorzystywany jest szeroki asortyment narzędzi dopasowanych do specyfiki wierzytelności oraz potrzeb naszych partnerów biznesowych.

Podczas prób dotarcia do klienta oraz gromadzenia niezbędnych informacji duży nacisk kładziemy na możliwość nawiązania dobrej komunikacji. Na podstawie uzyskanych informacji tworzony jest indywidualny profil działań dla każdego z klientów uwzględniający realną możliwość spłaty zadłużenia.

Każdy z przyjętych do obsługi pakietów wierzytelności poddawany jest dogłębnej analizie. Na podstawie unikalnego know-how, doświadczenia oraz znajomości branży dostosowywany jest plan działań windykacyjnych. Specjalizujemy się również w podpisywaniach porozumień spłaty ratalnej oraz procesach restrukturyzacji.

 

Cele procesu polubownego:

 • odzyskanie należności w możliwie szybkim terminie,
 • zaktualizowanie danych teleadresowych,
 • pozyskanie informacji na temat sytuacji finansowej dłużnika wraz ze stanem jego majątku,
 • prognoza możliwości spłaty zadłużenia,
 • odzyskanie należności od osób zadłużonych wobec których prowadzono nieskuteczne działania windykacyjne.

Warto również podkreślić, że sukces windykacji polubownej – w postaci odzyskania całości długów – zapobiega nastąpieniu fazy windykacji sądowej, a także kolejnym kwestiom formalnym. Postępowanie sądowe może wiązać się z przedłużeniem procesu odzyskiwania długów, co niewątpliwie nie jest na rękę dla większości naszych Klientów. W związku z tym dokonujemy wszelkich starań, aby każdą sprawę zakończyć zgodnie z oczekiwaniami osób, które się do nas zgłaszają.


Do najistotniejszych zalet procesu polubownego, należy zaliczyć przede wszystkim:

 • minimalizację ryzyka powstania większych zaległości,
 • wysoką skuteczność dotarcia do klienta,
 • zwiększenie dyscypliny płatności wśród osób zadłużonych,
 • polepszenie jakości portfela wierzytelności.

 

Windykacja polubowna

Postępowanie polubowne ma na celu zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Podstawowym instrumentem stosowanym na tym etapie są negocjacje. Kontakt z dłużnikiem odbywa się drogą telefoniczną, faksową i pocztową oraz poprzez spotkania bezpośrednie. W trakcie prowadzenia sprawy pozyskujemy ponadto dokumentację rejestrową dłużnika, badamy jego aktualną sytuację finansową oraz ustalamy i monitorujemy harmonogram spłat. Najczęstszym efektem naszej pracy jest uregulowanie zobowiązania lub uzyskanie podpisanego przez dłużnika zobowiązania spłaty zadłużenia (uznanie długu właściwe bądź niewłaściwe).

 

Korzyści płynące ze współpracy z nami na tym etapie:

 • możliwość najszybszego odzyskania długu: średnio 30 - 40 dni,
 • jeden, stały zespół windykacyjny prowadzący Państwa sprawy,
 • bezpośredni wpływ pieniędzy od dłużnika na Państwa konto,
 • stały monitoring zleconych nam spraw poprzez system epanelinwestinkaso.pl (hasło: X login: X),
 • pomoc firmy windykacyjnej, jako osoby trzeciej w sporze – kreowanie u dłużnika wrażenia większego respektu, skłaniając go do spłaty zobowiązania albo uznania długu, co skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia.


Narzędziami, które wspomagają nasz proces windykacji, są:

 • kontakty telefoniczne – systematyczne rozmowy z dłużnikiem mające na celu wynegocjowanie terminów spłaty zadłużenia, monitorowanie tych spłat, aż do całkowitego zaspokojenia roszczenia;
 • monity – zindywidualizowane wezwania do zapłaty charakteryzujące się konsekwentnym wzrostem nacisku wywieranego na dłużnika;
 • monity w formie SMS – krótkie informacje z prośbą o kontakt, przesyłane bezpośrednio na telefony komórkowe dłużników;
 • notowania długów – dla większości dłużników, publikacja zobowiązań jest wystarczającym bodźcem do uregulowania swoich zobowiązań;
 • działania prawne – przygotowywanie kompletnej dokumentacji i kierowanie spraw do sądu oraz do egzekucji komorniczej w imieniu wierzyciela.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie odzyskiwania długów, to serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Niezwłocznie przyjrzymy się sprawie, ustalimy szczegóły współpracy i znajdziemy optymalne rozwiązanie problemu.