Jak przyspieszyć windykację długów?

Windykacja to proces dochodzenia własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Każdy, kto ma problem z dłużnikiem zwlekającym z uregulowaniem należności, chce wpłynąć na jak najszybszy zwrot pieniędzy. Wielu osobom windykacja kojarzy się z egzekucją komorniczą, co jest błędem, ponieważ są to dwa zupełnie odmienne postępowania. Rządzą się innymi zasadami, chociaż ich cel jest taki sam – odzyskanie długów. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się temu, czym tak naprawdę jest windykacja długów i jak można ją przyspieszyć.


Windykacja należności – co to takiego?

Definicja windykacji mówi, że jest to zbiór czynności prawnych i procesowych, których celem jest odpowiednie zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązania, które wcześniej zostało zaciągnięte u wierzyciela. Windykację należności przeprowadza się przy użyciu wszelkich środków mieszczących się w granicach prawa. Jest to zatem postępowanie, którego celem jest odzyskanie należnych pieniędzy lub innych dóbr. Jeżeli dłużnik unika kontaktu z wierzycielem i sam nie podejmuje żadnych działań mających na celu walkę z zadłużeniem, wierzyciel powinien skontaktować się z firmą zajmującą się windykacją i jak najszybciej ją rozpocząć. Kiedy powstanie zobowiązanie, czyli dłużnik będzie spóźniał się ze spłatą należności na rzecz wierzyciela, powinniśmy rozpocząć postępowanie windykacyjne. Wierzyciel ma prawo rozpocząć postępowanie windykacyjne po upływie daty, która jest określona jako termin spłaty na fakturze.


Co robić, aby skrócić czas windykacji?

Aby zapewnić sobie jak najszybszą spłatę należności, powinniśmy stosować się do tych wskazówek:

1. Wynająć firmę windykacyjną

Firmy zajmujące się windykacją mają szerokie uprawnienia. Mogą w imieniu wierzyciela wysyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty, wpisać go na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników, a w wyjątkowych sytuacjach, gdy dłużnik ciągle nie zwraca należności - skierować postępowanie na drogę sądową. Tylko sąd może wydać nakaz zapłaty, który jest niezbędnym elementem, aby móc rozpocząć postępowanie egzekucyjne realizowane przez komornika.

2. Wykupienie zobowiązań dłużników wierzyciela na giełdzie długów

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, możemy liczyć na wykupienie przez nią zobowiązań naszego dłużnika na giełdzie długów. Dla wierzyciela to bardzo szybki sposób na odzyskanie większości należnych pieniędzy (wracają do niego w nieco niższej kwocie). W momencie wykupienia przez firmę windykacyjną zobowiązań dłużnika przejmuje ona całkowicie negocjacje z nim, dzięki czemu problem ten zostaje zdjęty z barków wierzyciela.

3. Windykacja młodego długu

Chcąc przyspieszyć zwrot należności, powinniśmy jak najszybciej rozpocząć postępowanie windykacyjne. Statystyki pokazują, że im młodszy jest dług, tym efektywniej i szybciej można go ściągać. Wierzyciel nie powinien więc zwlekać ze zgłoszeniem się do firmy windykacyjnej. Gdy minie miesiąc od upływu terminu płatności widniejącego na fakturze, a należność nie zostanie uiszczona, powinien niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki. Zwlekanie z podejmowaniem jakichkolwiek działań jest wrogiem wierzyciela, ponieważ dłużnik ma najczęściej wielu wierzycieli. Im szybciej rozpoczniemy postępowanie windykacyjne, tym większe mamy szanse na odzyskanie należności. Okazuje się, że prawie 90% długów, których egzekwowanie rozpoczęto już miesiąc po upływie terminu płatności, udaje się odzyskać. W miarę upływu czasu szanse na odzyskanie należności drastycznie spadają.