Kiedy wierzyciel może sprzedać dług?

Niespłacony dług często spędza sen z powiek zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi. Windykacja długu może z kolei być polubowna lub zlecona profesjonalnej firmie. Istnieje jednak jeszcze jedna opcja - sprzedaż długu i szybkie odzyskanie pieniędzy. Kiedy wierzyciel może zdecydować się na taki krok?

 

Sprzedaż wierzytelności - na czym to polega?

Jeśli pożyczyłeś komuś pieniądze, a teraz masz problem z odzyskaniem ich, masz do wyboru kilka opcji. Możesz cierpliwie czekać, aż dłużnik powoli będzie spłacał zadłużenie lub zlecić windykację zewnętrznej firmie zajmującej się takimi przypadkami. Jeżeli jednak zależy Ci na jak najszybszym odzyskaniu swoich środków bez martwienia się o niewypłacalność dłużnika czy ciągnące się latami procesy sądowe, możesz także sprzedać dług. Inaczej nazywamy to cesją wierzytelności, co w praktyce oznacza przeniesienie uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nowego nabywcę wierzytelności, czyli cesjonariusza. Cesjonariuszem może być na przykład firma zajmująca się windykacją należności. Wówczas otrzymujesz gotówkę w kwocie, na którą się umówisz z cesjonariuszem, a on przejmuje wszelkie uprawnienia, także roszczenie o zaległe odsetki, ale również zmartwienia związane z zadłużeniem na siebie.

 

Sprzedaż długu - wymogi formalne

Aby sprzedać dług w Polsce zgodnie z prawem, należy spełnić kilka wymogów formalnych. Przede wszystkim, przedmiotem cesji (sprzedaży długu) może być każda wierzytelność, która jest zbywalna i która przed zawarciem umowy nie przysługiwała osobie trzeciej względem dłużnika. Umowa cesji może być zawarta w dowolnej formie, a do jej zawarcia nie jest potrzebna zgoda osoby zadłużonej - chyba że strony umówiły się inaczej, zawierając umowę pożyczki. Od momentu, gdy dłużnik zostanie pisemnie poinformowany o zmianie wierzyciela, jest zobowiązany do spłacania zadłużenia do jego rąk.