Skup wierzytelności

Zakres naszej działalności obejmuje skup wierzytelności. Cesja wierzytelności polega na zawarciu umowy cywilnoprawnej, regulowanej przez Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks cywilny. Skup polega na przekazaniu wierzytelności i praw z nią związanych innemu podmiotowi. W wyniki takiego działania dotychczasowy właściciel traci wszelkie prawa związane z wierzytelnością. Przedmiotem skupu może być wierzytelność m.in. zabezpieczona hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym. Zazwyczaj cesji podlegają wierzytelności przedawnione, czyli takie, których termin spłaty już minął.

 

Czy sprzedaż wierzytelności jest bezpieczny?

Wielu klientów zastanawia się, czy sprzedaż wierzytelności jest bezpieczna. Jako doświadczona i wykwalifikowana firma potwierdzamy, że cesja wierzytelności w świetle polskiego prawa jest legalna i bezpieczna. To dobre rozwiązanie, które pozwala otrzymać płatność niemal od razu. Szybki zastrzyk gotówki jest często jedynym ratunkiem dla firmy i przywróceniem płynności finansowej. Sprzedaż wierzytelności eliminuje również ewentualne postępowanie sądowe.

Przyjdź do naszego biura zlokalizowanego w Łodzi i dowiedz się więcej na temat skupu wierzytelności. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, e-mailowo lub przez formularz kontaktowy. Z chęcią wyjaśnimy wszystkie kwestie oraz wskażemy najlepsze rozwiązanie.